NEDERLAND

 

BELGIË

Carel

  • Uniform en zeer productief ras.
  • Product van hoge kwaliteit, makkelijk te pellen, met hoge opbrengst.
  • Opstaand vrij donkergroen gewas, sterke groeikracht.
  • Geen bolvorming, alleen witte verdikking aan basis.
  • Gemiddelde resistentie (IR) tegen Botrytis squamosa.
  • Teelttip:
  • Zaai-advies: tussen 6 en 8 kg. per ha.
  • Zeer geschikt voor zavelgronden.
  • Minimum pH : 5,5
  • Grond dient vrij te zijn van stengelaaltjes en witrot.
Youtube LinkedIn Facebook Limagrain

This website is part of the Hazera International corporation - see www.hazera.com