NEDERLAND

 

BELGIË

Het ideale uienras (deel 1)

Goede huidvastheid

Onder huidvastheid verstaan we de mate van stevigheid waarmee de huid rond de ui zit. Ook het aantal huiden is hierbij belangrijk, omdat de ui tijdens laden, sorteren, transport en bewaring een stootje te verduren krijgt. Hazera streeft naar 3 tot 4 huiden die er vrij stevig rond zitten. Op dit gebied is overigens veel bereikt. Vroeger was het nog heel gewoon dat 20% van de bewaaruien in april kaal was, terwijl we nu over hooguit 2 à 3% praten.

Prima hardheid

Net als huidvastheid, is ook hardheid een kwalitatieve eigenschap die bepalend is voor de conserveringstijd en het bewaarrendement. De ui moet nog hard zijn na verwerking en eigenlijk tot in de supermarkt. De consument beoordeelt de ui aan de hand van het uiterlijk en door er even in te knijpen. Wij hechten grote waarde aan de consistentie van een uienras, daarmee bedoelen we dat hij zijn hardheid en huidvastheid weet te behouden. Als een exportui na een gekoelde overtocht van enkele weken in het warme winkelschap ligt, mag hij vanaf dat moment immers niet aan kwaliteit inboeten!

Minimale spruitneiging

Vanuit de markt neemt de roep om uien met een goede kiemrust, dus met een geringe spruitneiging, toe. Dat heeft enerzijds te maken met de druk op het gebruik van kiemremmingsmiddelen en anderzijds met belangen van verwerkers en exporteurs die willen dat de uien zich tijdens het vervoer naar andere landen rustig houden, kortom geen spruitneigingen vertonen. Hazera richt zich op de ontwikkeling van rassen die bij temperatuurschommelingen niet snel tot spruitvorming overgaan. Door de verbeterde kiemrust kan een partij die niet met een kiemremmingsmiddel is behandeld, tot eind maart bewaard worden.

Hoge opbrengst

Hoewel de kwaliteit van de ui op de afzetmarkt belangrijk is en blijft, heeft de uienteler in de eerste plaats een hoge opbrengst nodig om het rendement van de teelt zeker te stellen. In het bijzonder wanneer hij de uien af-land afzet. Het doel van de uienteelt is dan ook zoveel mogelijk tonnen uien in de kwaliteitsklasse I te leveren. Afhankelijk van het teeltdoel zijn bepaalde maten gewenst. De gemiddeld opbrengst ligt op 50 ton geoogst product in Zuidwest-Nederland en meer dan 65 ton in Flevoland. Door veredeling wordt een jaarlijkse opbrengstverbetering van 0,7 procent bereikt.

Vroege oogst

Vooral voor de af-landteelt een belangrijk gegeven, aangezien de uitbetalingsprijs in contracten vaak gerelateerd is aan rooidatum. Het liefst wil men naar uien met 110 groeidagen. Wanneer een teler gaat voor de bewaring, dan is dit niet het belangrijkste criterium bij de rassenkeuze.

méér over kleur, vorm, ziekteresistentie en zaadkwaliteit

Youtube LinkedIn Facebook Limagrain

This website is part of the Hazera International corporation - see www.hazera.com