NEDERLAND

 

BELGIË

Praktische tips

Zaaien

 • Een goed zaaibed begint bij droog en vlak ploegen.
 • Maak de grond niet al te diep los. 
 • Zorg voor een mooi vlak en kluitvrij zaaibed. 
 • Het zaadje dient op de vaste grond te liggen. 
 • Een goede afstelling van de zaaimachine is zeer belangrijk. 
 • Zorg dat de drukrol het zaadje goed aandrukt.

Vergeet de onkruidbestrijding niet en informeer op tijd bij uw handelaar naar de gewasbeschermingsmiddelen!


Drogen en bewaren

Het drogen en de bewaring van uien kunnen worden onderverdeeld in 4 fases:

 • Drogen  
 • Nadrogen
 • Terugkoelen
 • Bewaren

Hieronder een aantal tips bij de verschillende fases:

Het drogen

In de praktijk wordt vaak gerooid als meer dan 50 % van het loof is afgestorven. Zorg dat er niet tekort geklapt wordt: minimaal twee vingers boven de splitsing om een goede uitgangspositie voor het drogen te creëren. Tijdens het drogen is het loof aan de ui het “vloeipapier” waarmee de ui het vocht aan de lucht af moet geven. Hoe korter geklapt, des te minder “vloeipapier”. Door te kort klappen neemt ook de kans op koprot toe, omdat het drogingsproces, bij aanwezigheid van de koprotschimmel, een wedstrijd is tussen het naar binnen groeien van de schimmel en het indrogen van de hals.

 • Indien mogelijk, als de uien mooi schoon in het zwad liggen, deze enkele dagen op het veld laten nadrogen.
 • Na inschuren direct starten met drogen m.b.v. kachels, inblaastemperatuur maximaal 2 graden boven producttemperatuur, anders ontstaat condens in de box . Dit vraagt weer extra energie en tijd om weg te drogen.
 • Zorg dat kachelcapaciteit groot genoeg is om ook ’s nachts volledig met buitenlucht te kunnen ventileren, zonder bijmenging van binnenlucht.
 • Zorg dat de inblaastemperatuur niet boven de 21 graden komt, in verband met koprotrisico (optimale temperatuur koprot 25 graden), kans op kale uien en het te snel dichtstoken van de halzen. Dit geeft weer kans op watervellen.
 • Als het product tot bovenin een homogene temperatuur van 20 graden heeft bereikt en de uien ritselen kan met nadrogen worden begonnen. 

Het nadrogen

 • Houd de temperatuur van de uien gedurende een aantal weken op 20 graden door overdag indien mogelijk met buitenlucht te ventileren en ’s nachts met ondersteuning van kachels.
 • Bezuinig niet op ventilatie, je ventileert in de nadroogfase nooit te lang, maar al snel te kort.
 • Houd dit lang genoeg vol, totdat de halzen niet meer tussen de vingers rollen.
 • Als dit het geval is, dan kan worden begonnen met terugkoelen.

Het terugkoelen

 • Koel de uien langzaam terug, bij gebruik van een bewaarcomputer bijv. 0,2 graad per etmaal.
 • Laat verder tussendoor de ventilatoren nog minstens om de paar uur een half uur intern draaien.
 • Ga bij een koude nacht niet direct te snel in temperatuur naar beneden, want als je product te koud is hou je geen ventilatiemogelijkheden over.
 • Een temperatuur van 7 graden op 1 december is een goede richtlijn.
 • Afhankelijk van het jaar kan de temperatuur dan eventueel nog wel iets naar beneden. Een ui verliest echter, omdat het een bolgewas is, maar weinig vocht in de bewaring en kan daarom beter een graad warmer bewaard worden met voldoende ventilatiemogelijkheden en een vlak temperatuurregime. Bij een wat lagere temperatuur ontstaat snel een gebrek aan ventilatiemogelijkheden.
 • Is de eindtemperatuur bereikt, dan kan over worden gegaan tot de laatste fase, de bewaring.

De bewaring

 • Probeer tijdens de bewaring de temperatuur zo constant mogelijk te houden, beter een graad hoger en constant dan iets lager en wisselend.
 • Benut lage nachttemperaturen om te ventileren met menglucht. Daardoor bereik je een maximaal drogend effect, waarbij je niet bang hoeft te zijn voor gewichtsverlies (dit in tegenstelling tot aardappels).
 • Ventileer tussendoor ook ieder etmaal nog een aantal keren intern, gespreid over de dag, om het product optimaal droog te houden.
 • Zorg ervoor dat de uien te allen tijde droog zijn. Vocht geeft direct kwaliteitsverlies.
 • Als de uien verkocht zijn en er moet afgeleverd worden, zorg dan dat de temperatuur van de uien een beetje in overeenstemming is met de buitentemperatuur. Dit ter voorkoming van het nat slaan van het product, wat weer kwaliteitsverlies ten gevolge kan hebben.
  Zo ziet de consument uiteindelijk een mooi, smaakvol en gezond product in het winkelschap en heeft u een optimaal rendement!
Youtube LinkedIn Facebook Limagrain

This website is part of the Hazera International corporation - see www.hazera.com