NEDERLAND

 

BELGIË

Werken aan rassen

Het variërende eisenpakket vanuit markt en klant inspireert de specialisten van Hazera tot de ontwikkeling van nieuwe, steeds verder verbeterde uienrassen. Hybride rassen, die een grote uniformiteit bezitten, zijn inmiddels algemeen gangbaar. En recent introduceerden wij de ui met hoge resistentie tegen meeldauw, met de rasnaam Santero.

De veredelaars hanteren natuurlijke methoden, in combinatie met de modernste technieken. In een soort versnelde evolutie worden de gewenste rassen gecreëerd door middel van lange series kruisingen en selecties. Er wordt gekruist en bestoven, en zaad gewonnen uit zaadproducties over de hele wereld. Dit wordt geschoond, gesorteerd, gecoat en weer gezaaid, gekruist en bestoven, enzovoorts. Een tijdrovend, kennis- en arbeidsintensief en dus kostbaar proces. Daarin zijn minstens vijf generaties “van zaad tot zaad” nodig voordat het zaad met de gewenste eigenschappen kan worden geoogst. Dat kan tien jaar duren, waarbij nauwelijks 1% van de hybriden al die selecties doorstaat. Het resultaat is een waardevol product: uienzaad dat de teler in staat stelt rendabel te produceren en dat hem voldoende zekerheid geeft voor een goede oogst en een goede afzet.

Youtube LinkedIn Facebook Limagrain

This website is part of the Hazera International corporation - see www.hazera.com